Uitgevoerde opdrachten

Als er geen gevoel van vertrouwen binnen een organisatie bestaat, als mensen in beslag worden genomen door het zorgen voor rugdekking, zal creativiteit een  van de eerste slachtoffers zijn.

Manfred F.R. Kets deVries

 

 

 
 

De opdrachten die ik uitvoer zijn net zo breed als het HR werkveld, echter soms ook specialistisch van aard. Mijn werkterrein omvat profit-organisaties, non-profit organisaties, overheid en particuliere klanten. Hieronder vindt u voorbeelden van opdrachtgevers met aanvullende informatie. Voor nagenoeg alle opdrachten geldt dat ik all round HR werkzaamheden heb verrricht. Hiermee refereer ik naar taken op het gebied van: recruitment, loopbaancoaching, talent ontwikkeling, opleiding, verzuimbegeleiding, management development en ontslag.  Omwille van de leesbaarheid heb ik dit niet overal herhaald. Indien u dat wenst kunnen persoonlijke referenties worden opgevraagd. 

 

HR opdrachten

 

Evean Zorg

HR analyse uitgevoerd en maatregelen gemplementeerd teneinde een optimale afstemming tussen vraag en aanbod in de zorg te bevorderen. Onderwerpen: strategische personeelsplanning, employability, performance management, e.d.

Reorganisatietraject Evean Lishof begeleid.

Kritische HR processen in kaart gebracht ten behoeve van HKZ toetsing.

HR adviseurs gecoacht.

 

Smart Group Mobiliteit

Individuele loopbaanbegeleiding/outplacement en mobiliteitstrainingen gegeven bij DHL te Hoofddorp.

 

Evean Jeugdgezondheidszorg

Gefunctioneerd als HR Manager en ondersteund tijdens reorganisatietrajecten.

 

TNT Headoffice

Gewerkt als HR Accountmanager voor divisie Express.

Interne overname begeleid vestiging Houten en diverse structuurwijzigingen.

Als loopbaancoach gefunctioneerd voor management en junior HR accountmanager.

 

Centraal Beheer Achmea

Organisatorische veranderingen en transities begeleid.

Gedurende 5 maanden op HR gewerkt, daarna 6 maanden gefunctioneerd als teammanager Materile Schade, span of control 20 medewerkers.

 

Stichting Sanquin Bloedvoorziening 

Meegewerkt aan voorbereidingen op outsourcing van ICT.

 

De Brauw Blackstone Westbroek 

Ondersteund bij implementatie functie- en loongebouw.

Leiding gegeven aan team van circa 20 ondersteunende medewerkers

 

Vakopleiding Transport en Logistiek

Zorggedragen voor implementatie WIA, Zorgwet en specifieke vacatures ingevuld.

 

Interpay

Diverse reorganisatietrajecten begeleid.

 

Nationale Nederlanden

Middels coaching en workshops leidinggevenden ondersteund bij performance management.

Geadviseerd  bij verdere professionalisering van de HR afdeling.

 

Zilveren Kuis/Achmea

Werkwijze ten aanzien van in-,door-, uitstroom in kaart gebracht evenals knelpunten en verbetermogelijkheden.

 

Evean Zorg Zaanland

Ondersteund bij competentie management en teamontwikkeling. Functioneringstrajecten begeleid.

 

Woningstichting Patrimonium

Ondersteund bij integratie Patrimonium en Nieuw Amsterdam, uitvoering Sociaal Plan, loopbaanverkenningsgesprekken.

 

Univ Verzekeringen

Reorganisaties begeleid, ondersteund bij implementatie nieuwe P&O structuur

 

Gemeente Utrecht

Onderzoek verricht naar werkdruk en ziekteverzuim, zorggedragen voor rapportages, presentaties en follow up.

 

Opdrachten gericht op loopbaanadvisering/coaching en mobiliteitstrainingen

 

UWV
KPN
SNS Bank
Vodafone
Ericsson

 

Individuele loopbaanbegeleiding gegeven.

Mobiliteitstrainingen gegeven aan groepen gericht op de volgende onderwerpen: persoonlijke analyse, Curriculum Vitae, sollicitatiebrieven, netwerken, onderhandelen, sollicitatiegesprekken.