Tijdelijke

HR ondersteuning

 

 

Bedrijven die de toekomst creëren zijn rebellen. Ze zijn opstandelingen. Ze breken de regels. Ze zitten vol mensen die de andere kant van een kwestie benaderen alleen maar om een debat op gang te brengen. In feite zitten ze waarschijnlijk vol mensen die het niet erg vonden om af en toe naar de kamer van de rector te worden gestuurd.

Gary Hamel en C.K. Prahalad

 

 

 
 

 Wanneer is het nodig? 

  • “All round” HR ondersteuning bij een tijdelijk tekort aan HR professionals.

  • Inhuur van specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van performance management, organisatie ontwikkeling, professionaliseringstrajecten HR afdelingen.

  • Ondersteuning tijdens veranderingsprocessen.

Tijdelijke ondersteuning van buiten kan uit pure noodzaak gezocht worden, bijvoorbeeld door het ontbreken van specifieke expertise en/of vanwege een moeilijk te vervullen vacature. Het kan ook een bewuste keuze zijn. Soms is er behoefte aan een professional die géén deel uitmaakt van de organisatie. Om bijvoorbeeld bij een ingrijpende reorganisatie door “een onafhankelijke derde” ondersteund te worden, een spiegel voorgehouden te krijgen.

 

Doordat ik als extern consultant geen onderdeel ben van de bedrijfscultuur is het vaak makkelijker “vastgeroeste gewoontes” te doorzien en opdrachtgevers daarmee te confronteren. Wederzijds respect en vertrouwen is daarbij altijd de basis van waaruit ik werk. Het is voor mij een essentiële voorwaarde om daadwerkelijk meerwaarde voor de organisatie te hebben!