Werkwijze

Er bestaat geen hoofdplan dat op verandering kan anticiperen. Daarom gaf mijn vader de raad: 'Blijf in beweging'.

Bob Galvin

 

 

 
 

Mijn werkwijze stem ik af op de vraag van de klant en de omstandigheden. Er is dus geen standaard werkwijze. Wťl kan ik in het algemeen de volgende stappen onderscheiden.

 

  • OriŽnterend gesprek

 

Dit is het eerste gesprek met een potentiŽle opdrachtgever cq klant.

Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Doel van dit gesprek is kennis te maken en vast te stellen wat de specifieke vraag of het probleem is waar de klant mee zit en wat de achtergronden zijn. Als er consensus bestaat over de feitelijke vraag cq het probleem dan stel ik vast of mijn expertise toereikend is om met succes de opdracht uit te kunnen voeren.

  • Offerte/projectvoorstel

Het projectvoorstel bestaat uit een overeenkomst van opdracht onder meer met SMART afspraken ten aanzien van de door mij te leveren bijdrage. Dit zijn afspraken die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. De overeenkomst van opdracht bevat ook afspraken over duur van de opdracht, kosten en wordt vergezeld door algemene voorwaarden.

De opdrachtgever ontvangt voor aanvang van de opdracht een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR).

  

  • Evaluatie

 

Gedurende de opdracht vindt er een tussentijdse- en eindevaluatie plaats. Een pas op de plaats waarbij aan de orde komt:

  • de voortgang van de opdracht en eventuele aanpassingen;

  • de realisatie van gemaakte (SMART) afspraken;

  • het oordeel van de klant over de werkwijze en het resultaat.

 

NB: Indien de opdracht specifieke deskundigheid vereist waar ik in onvoldoende mate over beschik dan zal ik zo mogelijk vanuit mijn netwerken een geschikte persoon voordragen.